Radi u timovima za planiranje sistema otvorenih prostora, rekreativnih i turističkih područja i zaštite prirode. Radi samostalno ili timski na projektovanju vrtova, otvorenih prostora zelenila i rekreacij, parkova, vrtno-parkovskih objekata i opreme. Organizuje proizvodnju sadnica ukrasnog drveća, žbunja i cveća za potrebe pejzažnog i hortikulturnog uređenja. Organizuje radove na podizanju različitih kategorija zelenih prostora. Organizuje radove na negovanju i zaštiti zelenila. Radi na zaštiti ukrasnih biljaka od bolesti i štetočina, tokom proizvodnog procesa i na različitim kategorijama zelenih prostora. Radi na poslovima zaštite prirode i životne sredine. Nakon završenog fakulteta mogu da rade na poslovima obrade pojedinih delova planova i projekata, ili kao rukovodioci pojedinih faza izvođenja radova na gradilištu, odnosn

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/