Politikolog / politikološkinja

Politikolog nije isto što i političar. Za razliku od političara koji se kroz aktivno delanje u političkim partijama bore da osvoje vlast i tako dobiju priliku da promovišu i realizuju određene ideje i vrednosti, politikolog se bavi analizom političkih pojava i procesa. Političar posmatra politiku kao veštinu, a politikolog kao nauku. Poput lekara, umetnika ili psihologa, politikolog može ali ne mora da učestvuje u političkom životu zajednice.

Ako je politikolog stručnjak za političke nauke, zašto samo politikolozi ne učestvuju u politici?
Politika je oblast ljudskog delovanja koja se odnosi na organizaciju vlasti i upravljanje zajednicom. Budući da se organizacija vlasti i upravljanje zajednicom tiče svih pojedinaca u društvu, prirodno je očekivati da svaki čovek, bez obzira na njegovo zanimanje, bude zainteresovan za politiku. Politikolog nam je, za razliku od stručnjaka u drugim naukama, od pomoći onda kada želimo da saznamo šta različiti načini na koje zajednica može da bude uređena, znače za nas kao pojedince i pripadnike određene zajednice.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/

NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com

Learn More →

You May Have Missed!