Upravljanje imovinom fonda, odnosno hartijama od vrednosti u ime i za račun drugih lica. Sredstva koja građani ulože se investiraju u hartije od vrednosti sa ciljem da rizik bude minimalan a dobit maksimalna.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com