Koordinacija i obavljanje kancelarijskih poslova, vodim računa o tome da rukovodioci, zaposleni radnici, klijenti i poslovni partneri kompanije dobijaju potrebne informacije, u vezi održavanja dobrih internih odnosa i dobre poslovne odnosa sa spoljnim partnerima. U dogovoru sa nadređenim zakazuju se sastanci i vodi računa o rasporedu njegovih sastanaka, vremenu i mestu njihovog održavanja

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/