Raditi na novim akcijama promocije stranke,organizovati rad omladinskih odobra za finansije, medjunarodnu politku… Popraviti imidž stranke na lokalnom nivou, tražiti koalicone partnere na lokalnom nivou i uvek biti spreman za izbore. Takođe voditi računa da se popravi položaj omladine, i to uvek javno prezentovati na nekom mediju

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/