Na osnovu parametara (podaci iz upitnika, izveštaja i sl.) radi se procena rizika – verovatnoća nastanka štetnog događaja (požara, krađe, loma) i na osnovu toga određuje premija osiguranja kao cena koju klijent plaća

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com