Posao profesora etnomuzikologije (i ostalih stručnih predmeta) u srednjoj muzičkoj školi je izuzetno odgovorno i zanimljivo zanimanje. Početak radnog dana, kao i njegovo trajanje, zavisi od rasporeda časova, pa tako se može desiti da vam je obavezno doći na posao u 12h i da imate samo jedan čas, ili recimo u 10h, ali da imate 7 casova. Učenici srednje muzičke škole časove etnomuzikologije pohađaju u 3. i 4. razredu. Na časovima etnomuzikologije đaci imaju priliku da se upoznaju sa tradicionalnom muzikom i običajima ne samo naroda sa prostora Srbije (u 3. razredu), nego sa celog Balkana (u 4. razredu). Teorijski podaci, koji se obrađuju na časovima uvek su zvučno i vizuelno ilsutrovani. Kao jedan oblik praktičnog usavršavanja znanja stečenog na časovima etnomuzikologije, javlja se izborni predmet Tradcionalno pevanje, u okviru kog đaci uče tradicionalne pesme. Pored obučavanja đaka za izvođenje tradicionalnog repertoara pesama, dužnost profesora etnomuzikologije je i organizovanje koncerata(prezentacije stečenog znanja)i odvođenje učenika na takmičenje (evaluacije stečenog znanja).

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com