Sastoji se uglavnom od četiri časova. Izazovno veoma, komunikacija sa srednjoškolcima uvek iznenadi u nekom aspektu, uvek je poželjno unaprediti ili nekako izmeniti standardni okvir predavanja. Dodatni rad može da se odvija i kod kuće, u vidu pripremanja predavanja, primera, prezentacija za sledeće časove. Uz dobar time management to nikada nije teško

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com