-sastanak sa pregledom toga šta je juče urađeno, šta se danas radi
-konsultacije sa kolegama
– programerski rad
-referat nadređenom o tome šta je urađeno i gde ima problema
– Razvoj web aplikacija

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com