Projektovanje mašina i alata i organizacija njihove proizvodnje. Oblikovanje proizvoda ili proizvodnog procesa uzimajući u obzir rapoložive sirovine i dostupnu tehnoogiju proizvodnje, vrstu ulaznog materijala i tehnologiju prerade. Tokom projektovanja koriste statističku i dinamičku analizu mehaničkih konstrukcija, a osim toga i eksperimentalnu analizu naprezanja, koristeći se pri tom kompjuterskim proračunima.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com