Vrši se nadzor i kontrola rada operativnih izvršioca (računovođa i knjigovođa), kontrola periodičnih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i ostali prateći dokumenti). Svoju delatnost obavljam u kancelariji, dok ponekad posao zahteva odlazak na teren, ukoliko nas angažuje neko preduzeće ili pravno lice. Stalno pratim promene u računovodstvenim propisima i zakonima

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/