Sastanci (dogovori, pregovori, komunikacija sa međunarodnim organizacijama i institucijama, koordinacija projekata, česta putovanja i učestvovanje na međunarodnim konferencijama, organizovanje tematskih konferencija,
učestvovanje u radnim grupama koja se bave IKT pitanjima formiranim od strane Ministarstva ze tel.i inf. društvo

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com