Šef odseka upravlja budžetom, planira i organizuje posao,
donosi strateške odluke i javno zagovara programe i projekte, piše projekte i radi PR menadžment i raspodelu poslova, izveštava medije i rukovodstvo o radu, pruža podršku projektima i inicijativama mladih, organizuje radionice, književne večeri, tribine, sportska takmičenja, humanitarne akcije, takmičenja u besedništvu, debatne klubove, sarađuje sa NVO sektorom, organizuje volonterske klubove, koordinira aktivnostima drugih institucija koje se bave mladima- Centra za soc.rad, Bibliotekom, Centrom za kulturu, sportskim klubovima

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com