Korespondencija sa najvažnijim poslovnim partnerima, praćenje dnevne štampe kako domaće tako i strane i prevod najvažnijih članaka vezanih za delatnost institucije, pisanje izveštaja po zahtevu partner institucija, pružanje pomoći poslovnim partnerima na polju stranih ulaganja

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com