Socijalni radnik/ca je profesionalac koji pomaže ljudima u prevazilaženju različitih životnih problema i izazova. Radi sa decom, porodicama, starima, siromašnima, pripadnicima marginalizovanih i ugroženih grupa itd. Radni zadaci uključuju savatodavni rad, zastupanje radi ostvarivanja interesa, povezivanje sa akterima iz lokalne zajednice koji mogu pomoći pri rešavanju problema, terenski rad itd.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com