Istraživanje i učenje novih tehnologija, razvoj komponenti softvera i njihovo testiranje. Pisanje dokumentacije i održavanje postojećeg softvera. Pregled LAN mreže i izrada aplikacija

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com