Peva kao solista. Interpretira muziku koristeći znanje harmonije, melodije, ritma i stvaranja glasa da bi se predstavila karakterizacija ili postigao lični stil vokalnog izvođenja. Peva, sledeći štampani tekst i muzičke notacije ili pamti partiture. Može pevati a kapela (bez instrumentalne pratnje) ili uz muzičku pratnju. Takođe, može pratiti dirigenta hora.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com