Prevencija invalidnosti, rana detekcija, dijagnostika-prognostika, rehabilitacioni defektološki tretman, specijalna edukacija, profesionalno osposobljavanje i socijalizacija.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com