Sportska psihologija je interdisciplinarna nauka koja povezuje znanja iz biomehanike, fiziologije, kineziologije, psihologije i proučava kako psihološki faktori utiču na postignuća sportista i sportistkinja.
Sportski psiholog podrška je sportisti, tako što mu pomaže da se, pored fizičke pripreme i psihološki adekvatno spremi za takmičenje.
Sportski psiholog pomaže svom klijentu u sledećim domenima:
a) definisanju ciljeva u karijeri,
b) smanjenju napetosti pre i za vreme takmičenja,
c) poboljšanju koncentracije na treningu i takmičenju,
d) istrajnosti u pripremama za takmičenje
e) savetodavnom radu sa roditeljima i trenerima.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/