Prikupljanje, analiza i obrada kvantitativnih podataka za različite vrste istraživanja, kao i njihova interpretacija. Ponekad savetovanje i nadzor pri sprovođenju istraživačkog projekta.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com