Stručnjak za proizvodnju organske hrane osigurava kvalitet čitavog procesa proizvodnje zdrave hrane po strogim ekološkim standardima. Vodi računa o kvalitetu zemljišta, čistoći vazduha, vode i ostalih uslova koji utiču na proizvodnju zdrave hrane biljnog i životinjskog porekla. Da bi organska proizvodnja mogla da bude započeta na određenom zemljištu neophodno je da se ono na adekvatan način očisti i pripremi za zdravu, organsku proizvodnju, a budući da je za čitav taj proces potrebno i nekoliko godina, sasvim je jasno da se od stručnjaka za proizvodnju organske hrane zahteva visok nivo strpljenja, uzevši u obzir da će rezultati njegovog rada biti vidljiv tek posle dužeg vremenskog perioda.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/