Koordinator usluge (bavi se nadgledanjem postupanja sa korisnicima usluga, odnosno gluvim i nagluvim licima, prati organizaciju aktivnosti koje im pomažu pri uključivanju u aktivnosti u društvu, radi u timu i preuzima odgovornost za izradu novih projekata). Nastavnik radi sa učenicima oštećenog sluha na prenošenju gradiva propisanog od strane Ministarstva (korišćenjem jezika gluvonemih osoba).

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/