Rad na gradilištu – obeležavanje objekta, ozidavanje zidova, konstruisanje okvira plafona, podizanje krova, postavljanje prozora i vrata, montiranje stepenica, merenja i proračuni, čitanje i tumačenje planova i specifikacija. Timski rad sa kolegama, vođenje računa o resursima.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com