Predvođenje jedne grupe turista na određenoj turističkoj lokaciji, davanje svih informacija o lokalitetima koji se obilaze, pružanje objašnjenja i informacija turistima za lakše snalaženje itd.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com