Turizmolog sa licencom turističkog vodiča može raditi u Turističkoj organizaciji kao vodič tura za organizovani obilazak grada. Da bi uspešno obavljao svoj posao vodič mora unapred da nauči maršutu ture kao i istorijat lokaliteta koji se obilaze. Takođe, pored znanja istorije, istorije umetnosti i arhitekture lokaliteta, svaki vodič se trudi da sazna i što više anegdota i zanimljivih priča kako bi dodatno animirao svoje slušaoce.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/