Pravljenje veb aplikacija, veb portala i sajtova. Programeri aplikacija pišu programe koji rešavaju samo posebne poslove, ili prerađuju već postojeće-opšte aplikacije prilagođavajući ih potrebama organizacije. Sistemski programeri pišu programe za održavanje i kontrolu softvera kompjuterskog sistema, kao što su operativni sistemi ili sistemi za upravljanje bazama podataka.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com