Provera mailova, menjanje back up kaseta, najava troškova za kancelariju i predstojeće događaje, slanje računa na plaćanje, organizacija događaja, koktela, pozivanje medija, vođenje projekata, komunikacija sa poslovnim saradnicima, poslovne posete i sastanci, izveštaji.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com