Proučavanje i osposobljavanje za život osoba sa teškoćama u telesnom i psihičkom razvoju; pružanje saveta roditeljima i drugim starateljima dece sa poremećajima u ponašanju i rad sa tom decom itd.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com