Jedna od primamljivih opcija po završenom obrazovanju i stečenom radnom iskustvu jeste bavljenje menadžmentom bankarske filijale. Ova pozicija omogućava kontrolu protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke. Pored izazova, radno mesto direktora bankarske filijale donosi i veliku odgovornost, prema klijentima, prema zaposlenima i prema nadređenima

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/