Dobri novinari biraju oblast o kojoj će izveštavati i stalno usavršavati svoje znanje o njoj, te se ne dovode u situaciju da danas izveštavaju o poplavama u Banatu, a sutradan o odlukama koje donesi Savet bezbednosti UN. Ipak, i to se dešava, zato treba biti spreman na sve – imati široko opšte obrazovanje, a još važnije od toga – veštinu da brzo saznamo ono što se od nas traži, zato se kaže da novinari ne moraju da znaju sve, ali moraju da znaju ko zna. Urednik mora da bude vrlo dobro informisan, on svakodnevno prati rad svojih novinara i odlučuje koje će vesti biti najpodobnije za objavljivanje, u skladu sa interesovanjem javnog mnjenja

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/