Priprema, organizacija i sprovođenje raznih istraživanja kojima će se moći odgovoriti
na mnoga aktuelna pitanja povezana s ekonomskim temama. Zatim, analiza i interpretacija prikupljenih podataka, kreiranje različitih izveštaja za potrebe korisnika na temelju dobijenih informacija, kontinuirano praćenje i istraživanje specifičnih pokazatelja.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/