Geografi proučavaju prirodnu osnovu Zemlje, društvenu organizaciju njenih stanovnika i međusobnu uslovljenost procesa u prirodi i društvu. Osim što opisuju prirodnu i društvenu stvarnost, geografi učestvuju u pronalaženju načina upravljanja prirodnim resursima koji će čoveku biti najkorisniji, a prirodi najmanje štetni.
Geografi se najviše zapošljavaju kao nastavnici u osnovnim i srednjim školama. Njihov posao je da upoznaju učenike s prostornim rasporedom stanovništva, reljefnim, klimatskim i ekonomskim obeležjima zemalja u svetu. Oni objašnjavaju značenje koje prirodna osnova (reke, doline, klima, planine, vrsta tla) ima za čoveka, odnosno načine na koje čovek iskorišćava svoju prirodnu okolinu.
Geografi koji rade u prostornom planiranju (npr. Zavod za urbanizam) izrađuju detaljne topografske karte i planove koji služe za određivanje pogodne lokacije za buduće objekte (parkovi, fabrike, raskrsnice). Zaposleni u Državnom statističkom zavodu, Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i sličnim ustanovama bave se društvenim planiranjem. Oni sprovode istraživanja koja daju podatke o prostornom rasporedu stanovništva (gustina naseljenosti u selu i gradu) i demografskim obeležjima populacije nekog područja.
Najpoznatiji posao geografa svakako je izrada fizičkih, reljefno-vegetacionih i političkih karata. Takve karte mogu biti sastavni deo opširnijih atlasa, udžbenika, knjiga ili televizijskih emisija. U novije vreme vrlo je popularna izrada tzv. dečjih karata koje deci na razumljiv način pružaju informacije o svetu koji ih okružuje.
Jedan deo geografa zapošljava se u turizmu u funkciji turističkih vodiča ili otvaraju sopstvene turističke agencije. Uspeh u tom poslu omogućava im dobro poznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti određenog područja (regionalna geografija).
Geografi zainteresovani za naučno-istraživački rad, koji su se pokazali kao uspešni studenti, mogu se zaposliti na fakultetu ili institutima koji se bave istraživanjima iz različitih područja geografije (npr. antropogeografija, industrijska geografija, klimatologija, politička geografija, saobraćajna geografija).

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/