Radni sastanak sa nadređenima i sa podređenima, organizovanje i podela dužnosti na mesečnom nivou, praćenje rada zasposlenih, koordinacija i izveštavanje, radni sastanci sa klijentima.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com