Primanje pacijenata koji dolaze na zakazane preglede prvi put, kao i na kontrolne preglede, takođe, i pacijente bez zakazivanja u hitnim slučajevima. Ispitivanje, dijagostikovanje neuroloških i psihijatrijskih poremećaja, lečenje, praćenje zdravstvenog stanja. Lečenje zavisnika, narkomana i njihova rehabilitacja. Savetovanje zdravih ljudi, partnera, porodica koje imaju određene probleme. Ocenjivanje radnih sposobnosti pacijenata tokom lečenja, ali i za vršenje određenih poslova u cilju zaposlenja, zatim ocenjujem preostalu radnu sposobnost. Bavljenje sudskopsihijatrijskim veštačenjem počinioca raznih prekršajnih ili krivičnih dela.
Rad na programima prevencije i zaštite zdravlja mladih u lokalnoj zajedici, pre svega narkomanije i zavisnosti, epidemiološkim istraživanjem metalnih poremećaja u opštini. Tipični radni dan osobe ovog stručnog profila protiče u radu u ordinaciji primanjem pacijenata na preglede, ali i članova njihovih porodica radi pribavljanja nephodnih podataka, savetovanja i drugo. Kućne posete paciijentima koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu da dođu u ordinaciju na pregled, a u hitnim slučajevima i odmah po pozivu. Odlazak u sud radi veštačenja, davanjem stučnog nalaza i mišljenja u određenim predmetima ili u zatvor radi pregleda bolesnih počinioca raznih dela.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com