Aktivno učešće u pripremi i realizaciji emisija i delova programa kao i u radu produkcijskog tima; saradnja sa novinarima iz deska, rad u desku, prikupljanje informacija iz svih mogućih dostupnih izvora, njihova obrada za radijsku formu; prezentovanje informacija sa lica mesta i tako dalje

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com