Asistent – rad sa studentima, konsultacije, pisanje naučnoistraživačkih radova, prisustvo na ispitu.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com