-rad sa decom
-predavanja o likovnim elementima
-predavanje o istoriji umetnosti
-kreativna radionica (crtanje, slikanje, vajanje,…)

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com