Rad na projektima, učestvovanje i organizacija međunarodnih konferencija, pisanje izveštaja, pregovori sa međunarodnim organizacijama i institucijama.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com