Radi na poslovima pripreme za proizvodnju i proizvodnji farmaceutskih proizvoda. Definiše radno tehnološke parametre, uvodi nove tehnologije i nove tehnike izrade proizvoda i unapređuje i optimizuje postojeće. Takođe vrši kontrolu ekonomičnosti i produktivnosti u proizvodnji kao i izradu dokumentacije.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com