Inženjeri rudarstva organizuju, prate, nadziru i analiziraju iskorišćavanje mineralnih sirovina u rudnicima. Oni iskorišćavaju rudne sirovine, analiziraju geološke podatke, izrađuju projekte i izgrađuju rudnike, odnosno rekonstruišu pojedine sisteme. Njihov posao uključuje i analize sirovina, oplemenjivanje mineralnih sirovina i pripremu za industrijsku preradu. Neki inženjeri rudarstva zajedno s geolozima istražuju lokacije novih rudnika. Inženjeri rudarstva analiziraju kvalitet mineralnih sirovina, razrađuju i razvijaju metode i postupke u proizvodnji, kontrolišu rudarske mašine i opremu. Njihov zadatak je da osiguraju da se rudarski radovi obavljaju u skladu s tehničkom dokumentacijom i propisima. Pritom i sami izrađuju dijagrame, sheme, skice i izvještaje.
Rudarski radovi se obavljaju u podzemlju ili na površinskom kopu. Inženjeri rudarstva organizuju iskopavanje, održavanje jamskih i površinskih postrojenja i koloseka, održavanje opreme i mašina. Oni prate i unapređuju tehnologiju proizvodnje, organizuju rad svih izvođača, propisuju pravila rada, nadziru primenu tehničkih uputstava i projektnih rešenja prilikom izgradnje rudarskih objekata. Posebno prate i nadziru izvođenje radova, rad osoblja, primenu pravila tehničke zaštite. Izrađuju tehničku i poslovnu dokumentaciju i osposobljavaju osoblje za rad.
Inženjeri rudarstva bave se oplemenjivanjem mineralnih sirovina. Oni proučavaju koji elementi, aditivi, hemijski ili fizički postupci menjaju svojstva mineralnih sirovina, kako bi one imale bolja svojstva u proizvodnji i preradi. Glavni posao im je izrada tehnoloških uputstava, analiza i praćenje procesa obogaćivanja mineralnih sirovina. Pritom redovno obilaze postrojenja za drobljenje, mlevenje, klasiranje, flotiranje rude. Inženjeri rudarstva u pravilu se specijalizuju za određene vrste mineralnih sirovina: ugalj, rude gvožđa, bakar, zlato. Zahvaljujući tome što je ekološka svest danas dosegla viši nivo, rudarski inženjeri sve više se bave rešavanjem problema zagađenja tla, vode i vazduha.

By NajboljeKompanije

Najbolje Kompanije - Poslovni Adresar www.NajboljeKompanije.com