Obrada pošte i reklamnog materijala, arhiviranje dokumenata, komunikacija sa internim i eksternim mušterijama, osnovna poslovna korespondencija, koordinacija rada maloprodajne kancelarije, kompjutersko arhiviranje dokumenata.

Komunikacija sa mušterijama i kolegama iz različitih okruženja, tumačenje maloprodajne dokumentacije. Pružanje usluga mušterijama, odgovaranje na potrebe i pritužbe. Održavanje i naručivanje zaliha.

Često se radi u dve smene (od 06:00 do 14:00 i od 14:00 do 22)

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/